Overstromingsrisico’s in Nederland op kaart

Ook als de kans op een overstroming heel klein is, is het goed om te weten hoe hoog het water kan komen op de plek waar je woont en/of werkt, mocht er onverhoopt een overstroming plaatsvinden. Op www.risicokaart.nl vind je kaarten die laten zien welke gebieden door overstromingen statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar, kunnen worden getroffen. Deze zogenoemde overstromingskaarten zijn onlangs vernieuwd.

De kaarten laten zien welke gebieden kunnen overstromen en hoe hoog het water dan kan komen. Ook zijn op Risicokaart.nl de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien. Zo zie je hoeveel mensen en bedrijven mogelijk getroffen worden in de gebieden die risico lopen.

Waarom nieuwe kaarten?

De overstromingskaarten zijn vernieuwd, omdat meer informatie beschikbaar is gekomen. Bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die laag Nederland tegen overstromingen beschermen. Het is ook een gevolg van de Europese afspraak uit 2007 dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s significant kunnen zijn en deze ook elke zes jaar actualiseren. De provincies hebben de kaarten gemaakt in goede samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees meer

In een overstroomde straat worden mensen in een bootje begeleid door mannen in regenpakken