WDODelta gebruikt satellietbeelden voor controle sloten

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gebruikt als eerste waterschap in Nederland satellietbeelden om het schoonmaken van sloten te controleren. Deze digi-schouw bespaart WDODelta tijd en geld.

Hek bij sloot in Nederland

Een satelliet maakt tot en met half november foto’s van het hele werkgebied van WDODelta. Een computerprogramma analyseert vervolgens de beelden. Sloten met te veel begroeiing in het water, krijgen het oordeel ‘niet schoon’. De eigenaren of mensen die deze sloten moeten onderhouden krijgen daarna een brief van het waterschap met de vraag of ze alsnog dat onderhoud willen uitvoeren.

Lees het artikel over de controle van sloten op h20waternetwerk.