Subsidie voor afkoppelen regenwater

De gemeente Maastricht wil met subsidie stimuleren dat particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties schoon regenwater in de tuin laten wegzakken. Door regenpijpen af te koppelen van het riool, wordt de riolering minder belast. Dat helpt mee om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen, meldt maastricht.nieuws.

Een vrachtwagen rijdt langs een put door een grote plas water.
Beeld: Henri Cormont/inZicht-foto

De vergoeding bedraagt 9.00 euro per m2 verhard oppervlak. De subsidieregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Voorwaarden en aanvraag kan via de website van de gemeente Maastricht

Afkoppelen

Afkoppelen is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater. Afkoppelen kan bijvoorbeeld door regenpijpen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Voor deze en meer tips om wateroverlast te voorkomen, kijkt u op de website van waterklaar.