Zwolle wapent zich tegen hittestress

Steeds hetere zomers zorgen ervoor dat het in buurten met veel verharding nauwelijks te harden is. Voor de gemeente Zwolle reden om straatvergroening aan te moedigen.

Volgens klimaatwetenschappers zullen tropische zomers steeds vaker voorkomen. Voor bewoners van zogeheten ‘hotspot buurten’ geen prettig vooruitzicht. Dit zijn buurten met veel verharding, waar het in zomers zoals die van afgelopen jaar erg heet kan worden. Volgens de gemeente Zwolle hebben ze hier vooral in Assendorp, Wipstrik, Diezerpoort en Ittersum last van. De overvloed aan stenen zorgt ervoor dat het ’s nachts nauwelijks afkoelt, en dat heeft een nadelig effect op gevoelige bevolkingsgroepen als baby’s, kinderen en ouderen. Het vergroenen van tuinen, straten en balkons helpt aanzienlijk om te verkoelen. En zorgt er eveneens voor dat overvloedige regenval beter wordt verwerkt.

Flyers

Bij diverse winkelcentra in de stad delen studenten dezer dagen daarom flyers uit, die Zwollenaren uitdaagt om mee te doen aan de Groenste-straat-wedstrijd van de provincie. Die stelt per gemeente 20.000 euro beschikbaar aan bewoners die met het beste plan komen om hun straat te vergroenen. Liset Bergevoet uit de Verenigingstraat in Assendorp heeft haar straat aangemeld. Haar doel: stoeptegels eruit, meer groen erin. ‘De boomspiegels zijn nu heel klein en de stoep is breed genoeg om deze te vergroenen. We doen steeds mee aan kleine activiteiten, bijvoorbeeld op Burendag, maar een integraal en samenhangend plan ontbreekt. Het is wat hapsnap werk met groen rondom boomspiegels, enkele bewoners hebben een geveltuintje, maar de meesten niet’, legt ze uit op de site van de provincie Overijssel.

Schaduw

,,Ik woon zelf vier jaar in deze straat, er is wel wat schaduw, maar het kan hier in de zomer goed warm worden’’, licht de 36-jarige Bergevoet toe. ,,We willen graag een groenere buurt worden, ook voor de kinderen, die nu alleen de stoep hebben om op te spelen. Er zijn een paar groen-minded buren, die willen de handen nu ineen slaan. En daarmee de rest ook enthousiast maken. Sommigen willen er wel geld aan uitgeven, anderen niet. Daardoor ontbreekt samenhang. Daar willen we het geld van de provincie graag voor gebruiken.” Ze voelt zich aangetrokken tot de hele klimaatdiscussie. ,,We hebben zelf zonnepanelen op ons dak liggen en alles binnen vijf kilometer van ons huis doe ik op de fiets. Op 12 februari hebben we hier een bewonersbijeenkomst over het nemen van collectieve isolatiemaatregelen.’’

Plensbui

,,We proberen met deze flyeractie in beeld te krijgen welke straten het aanspreekt om te vergroenen en klimaatmaatregelen te treffen. En dat samen te doen. Het is deels hun eigen terrein, dus daar gaan zij zelf over. Er zijn ook mensen die het niet erg vinden dat het heet wordt of dat plassen bij plensbuien langer blijven liggen”, licht gemeentewoordvoerder Edith Camerik toe. De gemeente subsidieert geen particuliere vergroeningsmaatregelen, dat doet het waterschap, die klimaatsubsidie verstrekt. ,,Zo’n zestig procent van de gebouwen is in particulier bezit, maar de gemeente kijkt ook naar eigen gebouwen. Daar zijn we een strategisch plan voor aan het maken op basis van eerder uitgevoerde stresstesten (zie kader). Zwolle doet het overigens al goed op dit vlak, we zijn landelijk koploper op het gebied van klimaataanpassing.”