Zonder Ons Water kunnen we niet schaatsen

Er valt weer regen, maar toch is het nog steeds droog in Nederland. En dat zorgt voor allerlei problemen, bijvoorbeeld schade aan de natuur en slechte oogsten. Maar het is ook vervelend voor de ijsmeesters. Want als er geen water is, kan het ook niet bevriezen.

Nu de temperaturen dalen, halen veel mensen hun schaatsen vast van zolder. Ook de ijsclubs willen starten met de voorbereiding. Onder andere door grondwater op te pompen voor de aanleg van een natuurijsbaan. Maar vooral in het oosten en zuiden van het land mag dat niet, omdat het grondwaterpeil te laag is. Daarom hebben sommige waterschappen een verbod ingesteld op het gebruik van grondwater. En dus ook voor de aanleg van ijsbanen.

Geen grondwater

Zo mogen ijsclubs op de Veluwe en in de Achterhoek van waterschap Vallei en Veluwe in ieder geval tot 15 januari 2019 geen grondwater gebruiken voor de aanleg van een ijsbaan. In Brabant verbieden de waterschappen De Dommel en Aa en Maas het gebruik van grondwater voor ijsbanen.

Wil je meer lezen? Lees het gehele artikel op de website van de Unie van Waterschappen: https://www.waterschappen.nl/zonder-vorst-geen-ijs-zonder-water-ook/