Wereld Vismigratie Dag

Wereld Vismigratie dag is een eendaagse wereldwijde viering om het bewustzijn van de open rivieren en trekvissen te creëren. Deze internationale dag van de vismigratie wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation.

Op Wereld Vismigratie Dag (zaterdag 24 oktober 2020) coördineren organisaties uit de hele wereld hun eigen evenement rond het gemeenschappelijke thema: vis, rivieren en mensen. Ook in Nederland wordt tijdens de Week van Ons Water stilgestaan bij het belang van open rivieren en vrije migratie van trekvissen.

Belang van vismigratie
Door vervuiling, afdammen van rivieren, regulering van het  waterbeheer via stuwen en gemalen én bevissing is veel vis verdwenen en gaat het slecht met veel vissoorten. De bekendste voorbeelden zijn de Rijnzalm en de paling. Dit is slecht nieuws voor de mens en de natuur.

De afgelopen 20 jaar is er door water- en natuurbeheerders hard gewerkt om de omstandigheden te verbeteren voor de vissen, denk aan vispassages, beekherstel, oeverbeheer, visvriendelijke pompen. Dit heeft een positief effect gehad en daar wordt aandacht voor gevraagd. Ook voor de uitdagingen die er nog liggen voor de nabije toekomst. Samen met onze circa 1.000 collega’s die werken aan schoon water, waternatuur, vismigratie en rivierbeheer willen we de Wereld Vismigratie Dag als paraplu inzetten om te laten zien dat we trots zijn op ons werk, waarom we dit doen en wat ons inspireert.

Lees verder: