22 mei Internationale dag van de Biodiversiteit

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Landelijk

De Verenigde Naties ondertekenden in 1992 het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. De ondertekenaars, ook Nederland, verplichtten zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en ook maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit wereldwijd. Sinds 2000 wordt deze dag jaarlijks op 22 mei gevierd.