Wat is botulisme

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Het is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan botuline, een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De dieren sterven en hun kadavers zijn vervolgens een bron van besmetting voor andere dieren in het water.

Kunnen mensen ziek worden van botulisme?

Ook mensen kunnen botulisme oplopen, al komt dat zelden voor. Als het gebeurt, is het eten van bedorven voedsel meestal de oorzaak. De meeste vormen van botulisme bij dieren worden veroorzaakt door varianten die niet schadelijk zijn voor mensen. Zij kunnen wel andere klachten krijgen, die niet door de botuline worden veroorzaakt maar door allerlei bacteriën uit de rottende kadavers.

Hoe wordt botulisme bestreden?

Voor de bestrijding van botulisme in het natuurwater is het verwijderen van dode dieren essentieel. Waterbeheerders van de betreffende wateren (Rijkswaterstaat, gemeente, provincies of waterschappen) ruimen de kadavers zo snel mogelijk op. Verder zijn er geen maatregelen die helpen tegen botulisme. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Dode vissen of dode vogels direct melden

In alle gevallen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een melding doet. Dan kan de beherende instantie direct gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel maatregelen nemen om erger te voorkomen. Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.