Vispassages

Sportvisser Frans Schulte ziet de visstand verbeteren in de Caspargouwsewetering nu er vispassages zijn aangelegd langs het gemaal. 

Vispassages

We zitten hier aan de Caspargouwse wetering. Die komt uit op het Amsterdam-Rijnkanaal.
Maar de vissen moeten van het ene water naar het andere water kunnen.
En daarom is er hier een grote vispassage gebouwd
De vis wil in de winter zijn overwinteringswater hebben, dieper.
En in het voorjaar en zomer dit water, dat half begroeid is en wat ondieper is.
Waardoor de vis kan paaien en jongen kan voortbrengen.
Stuwen, dammen, sluizen en gemalen. dat vormen de barrières.
Daar kan de vis of niet door, of ze wordt zoals het woord al zegt: "gemalen".
Waardoor je ook meemaakt dat de visstand achteruit loopt.
Daarom zijn de vispassages dus zo hard nodig.