staat van ons water

Tekening die verbeeldt hoe Nederland beveiligd moet worden tegen overstromingen vanuit zee
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed?
staat van {beeldmerk}
staat van {beeldmerk}
staat van {beeldmerk}
staat van ons water
/~/media/images/kaarten/watervideos/screenshot-svow.ashx
drinkwater

als ons water stijgt

 
Hoever moet u in uw huis naar boven bij een overstroming U kunt zien hoever u huis of auto bij een overstroming onder water zou staan
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
weet jij dan wat je moet doen?
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bereken wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
Als Ons Water stijgt
/~/media/images/kaarten/overstromingsrisico/risicokaart.ashx
overstroming

als ons water stijgt

De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Daarvoor hebben we onder meer het Deltaprogramma

Maar we blijven kwetsbaar. We kunnen de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. Daarom is het goed te weten hoe hoog het water bij jou komt. En wat je in dat geval kunt doen. Lees daarover meer op de website www.overstroomik.nl.

maak van ons water je werk

wateropleiding
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding. Is een wateropleiding iets voor jou?
. Leer Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
maak van ons water je werk
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/educatievoorkant.ashx
educatie

maak van ons water je werk

wateropleiding

De watersector zoekt mensen met heel veel verschillende beroepen. Denk aan werkvoorbereider, rioleringswerker, milieutechnoloog, ingenieur of hydroloog. Op de website waterwereldwerk.nl vind je meer informatie over werken in de watersector.

ons water video

Water is onze vriend en onze vijand

Leer Ons Water kennen.

Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Waterverhalen carrousel - Film Ons Water
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/onswaterstillmoodfilm.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

wie beheert ons water?

Wie beheert ons water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
wie beheert ons water?
/~/media/images/kaarten/wie-beheert-ons-water/beheer.ashx
werkinuitvoering

wie beheert ons water?

  • Rijk: zorgt voor landelijk waterbeheer, normen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en primaire waterkeringen. 
  • RWS: zorgt voor bescherming tegen hoogwater met dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, door rivieren meer ruimte te geven en door het monitoren van waterstanden en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. 
  • Hoogheemraadschap of waterschap: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water in de regio en zuiveren het afvalwater. 
  • Waterbedrijf: zorgt voor productie en distributie van drinkwater binnen het leveringsgebied.
  • Provincie: zorgt voor regionaal beleid, regionale waterkeringen, vergunningen voor grondwaterwinning. 
  • Gemeente: zorgt voor grondwaterbeheer in stedelijk gebied, afvoer van regen- en afvalwater via de riolering.

Vragen of meldingen over Ons Water? Ga naar meldpuntwater.nl