We werken aan ons water

Rivier bij dijk

Waterprojecten

In heel Nederland wordt hard gewerkt om te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Vul je postcode of woonplaats in en bekijk waar bij jou in de buurt gewerkt wordt aan ons water.

In heel Nederland wordt hard gewerkt om te zorgen voor schoon, veilig en voldoen
In heel Nederland wordt hard gewerkt om te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Vul je postcode of woonplaats in en bekijk waar bij jou in de buurt gewerkt wordt aan ons water.
In heel Nederland wordt hard gewerkt om te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Vul je postcode of woonplaats in en bekijk waar bij jou in de buurt gewerkt wordt aan ons water.
We werken aan ons water - Voorkant
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/struinommetje_niftrik.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Waterprojecten
wit
Wil je alle waterprojecten bekijken die op deze website staan? Zoek op #werk in uitvoering.

We werken aan ons water

Aanleg baggerdepot Garmerwolde

Dijkpark Ten Boer

Dijkpark Ten Boer is opgesteld met inspraak van bewoners. Het Damsterdiep wordt gebaggerd en de kade van het Eemskanaal wordt breder.

is opgesteld met inspraak van bewoners:
Dijkpark Ten Boer is opgesteld met inspraak van bewoners. Het Damsterdiep wordt gebaggerd en de kade van het Eemskanaal wordt breder.
Dijkpark Ten Boer is opgesteld met inspraak van bewoners. Het Damsterdiep wordt gebaggerd en de kade van het Eemskanaal wordt breder.
Dijkpark Ten Boer
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/groningen/dijkpark-ten-boer.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Baggeren
Afronding 2019
Aanleg baggerdepot Garmerwolde
De bagger wordt opgeslagen en gedroogd in Garmerwolde. Met de gedroogde bagger wordt de Eemskanaalkade verbreed.

We werken aan ons water

Fietser langs de Waddenzeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven

Dijk Eemshaven-Delfzijl

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldeed bij de laatste toetsing niet aan de norm. Daarom wordt de dijk van 12 kilometer lang verbeterd.

. De dijk moet worden verstevigd:
De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldeed bij de laatste toetsing niet aan de norm. Daarom wordt de dijk van 12 kilometer lang verbeterd.
De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldeed bij de laatste toetsing niet aan de norm. Daarom wordt de dijk van 12 kilometer lang verbeterd.
Dijk Eemshaven-Delfzijl
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/groningen/dijkversteviging-eemshavendelfzijl.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
Fietser langs de Waddenzeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven
Onze dijken beschermen ons tegen overstromingen. Nu en in de toekomst. Om de zes jaar kijken we of onze dijken nog veilig genoeg zijn.

We werken aan ons water

Voorbijgangster vult een flesje bij het tappunt in Groningen

Drink Ons Water uit de kraan

Kraanwater is immers gezond en lekker, en ook nog eens 30 tot 1300 keer beter voor het milieu dan flessenwater of andere dranken uit de fles.

bijvoorbeeld uit een tappunt:
Kraanwater is gezond en lekker, en ook nog eens 30 tot 1300 keer beter voor het milieu dan flessenwater of andere dranken uit de fles. Haal je water onderweg bij 1 van de tappunten.
Kraanwater is immers gezond en lekker, en ook nog eens 30 tot 1300 keer beter voor het milieu dan flessenwater of andere dranken uit de fles.
Drink Ons Water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/tappunten/watertappunt-waterbedrijf-groningen.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tappunten
Vrouw vult flesje onder het tappunt
Met het plaatsen van openbare tappunten verspreid over de provincie Groningen, maken we het forenzen, winkelend publiek en andere voorbijgangers gemakkelijk om hun eigen flesje met vers kraanwater te (her-)vullen.

We werken aan ons water

De haven van Meerwijck aan de oever van het Zuidlaardermeer

Kadeherstel

Niet alle kades in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's voldoen aan de nieuwe, strengere normen voor waterveiligheid.

moet zorgen dat de kades veilig blijven:
Niet alle kades in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Oplossing: kadeherstel
Niet alle kades in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's voldoen aan de nieuwe, strengere normen voor waterveiligheid.
Kadeherstel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/groningen/kadeherstel-haven-meerwijck.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Kadeherstel
Tot en met 2019
Dijkverhoging
Op meerdere plaatsen worden kades versterkt of verhoogd. Bij Meerwijck kan straks de open verbinding met het Zuidlaardermeer worden afgesloten.

We werken aan ons water

Man loopt door ondergelopen straat in Amsterdam

Amsterdam Rainproof

In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg.

moet het groen en de waterberging in Amsterdam terugbrengen:
In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg. Rainproof brengt daar verandering in.
In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg.
Rainproof
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/rainproof2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Van polderdak tot slimme regenton
Moeder met kinderen met parapluus in een Amsterdamse binnentuin. Foto: L. Rusconi
Rainproof is een beweging van burgers, ondernemers, ambtenaren en kenniswerkers die er samen voor wil zorgen dat Amsterdam beter bestand is tegen extreme regenbuien.

We werken aan ons water

Fietsers rusten uit langs het water in het Rotterdamse Zuiderpark, dat deel uitmaakt van de Blauwe Verbinding

De Blauwe Verbinding

In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur.

is het waterlint door Rotterdam:
In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur. Oplossing: waterlopen verbinden. Deze bevaarbare route zorgt ook voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding tussen verschillende groengebieden.
In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur.
De Blauwe Verbinding
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/blauweverbinding_park.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Waterlopen verbinden
In fasen t/m 2022
Kanoend gezin vaart op de blauwe verbinding onder een brug door waar net een fietser met zijn zoontje achterop overheen fietst
Deze bevaarbare route zorgt ook voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding tussen verschillende groengebieden.

We werken aan ons water

Werkzaamheden aan de dijk bij Ottersum maken het voetbalveld tijdelijk onbruikbaar

Dijkversterking Bergen, Gennep, Mook en Middelaar

De dijken moeten voldoen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar.

is nodig om hogere waterstanden aan te kunnen:
De dijken langs de Maas voldoen niet op alle plaatsen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar. Oplossing: dijkversterking.
De dijken moeten voldoen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar.
Dijkversterking Maas
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/dijkversterking_ottersum_voetbalveld.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
De komende jaren
Graafmachines tijdens werkzaamheden aan de dijk bij Ottersum
De komende jaren versterkt Waterschap Limburg (voorheen Peel en Maasvallei) de dijken in de gemeenten Bergen, Mook en Middelaar, Gennep, Horst aan de Maas en Leudal.

We werken aan ons water

Radarinstallatie op een dak in Rotterdam onder een dreigende regenlucht

Rotterdamse regenradar

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heftiger, vooral in de zomer. Dit kan in een stad als Rotterdam voor wateroverlast zorgen.

meet en voorspelt neerslag in de stad. Dat helpt wateroverlast voorkomen:
De Rotterdamse regenradar meet en voorspelt neerslag in de stad. Dat helpt wateroverlast voorkomen en de lokale weersvoorspelling verbetert.
De Rotterdamse regenradar meet en voorspelt neerslag in de stad. Dat helpt wateroverlast voorkomen en de lokale weersvoorspelling verbetert.
De Rotterdamse regenradar
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/regenradar1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Regenradar
Radarinstallatie onder een dreigende regenlucht
De Rotterdamse regenradar meet en voorspelt neerslag in de stad. Dat helpt wateroverlast voorkomen en de lokale weersvoorspelling verbetert.

We werken aan ons water

Graafmachine tijdens dijkversterking

Dijkversterking Eijsden-Roermond

De dijken langs de Maas moeten voldoen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar.

is nodig om hogere waterstanden aan te kunnen:
De dijken langs de Maas moeten voldoen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar. Oplossing: dijkversterking.
De dijken langs de Maas moeten voldoen aan het beschermingsniveau met een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 250 jaar.
Dijkversterking langs de Maas
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/dijkversterking1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
De komende jaren
Graafmachine tijdens dijkversterking
Waterschap Limburg versterkt delen van de Maaskades tussen Eijsden en Roermond met een stevige kleilaag.

We werken aan ons water

een dijk aan de maas

Dijkversterkingsprojecten Limburg

In 1993 en 1995 is er hoogwater in Limburg geweest. Daarom zijn er in 1996 tijdelijke dijken aangelegd, maar deze voldoen niet aan de landelijke veiligheidsnormen.

In 1993 en 1995 is er hoogwater in Limburg geweest. Daarom zijn er in 1996 tijde
In 1993 en 1995 is er hoogwater in Limburg geweest. Daarom zijn er in 1996 tijdelijke dijken aangelegd, maar deze voldoen niet aan de landelijke veiligheidsnormen.
In 1993 en 1995 is er hoogwater in Limburg geweest. Daarom zijn er in 1996 tijdelijke dijken aangelegd, maar deze voldoen niet aan de landelijke veiligheidsnormen.
We werken aan ons water - Hier werken we aan ons water
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/beesel_dijk9_gerpeeters_nieuw-formaat.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
De realisatiefase start vanaf 2019
machines werken aan het versterken van de dijk
Sinds 2012 verstevigt Waterschap Limburg de dijken langs de Maas, zodat inwoners, bedrijven en infrastructuur beter beschermd zijn tegen overlast bij hoogwater.

We werken aan ons water

Foto van slaan damwanden Eemskanaalkade

Eemskanaalkade

De Eemskanaalkade is niet overal stevig genoeg. Bij hoogwater in 2012 werden omwonenden bij Woltersum uit voorzorg geëvacueerd.

moet de dijk veilig houden:
De Eemskanaalkade is niet overal stevig genoeg. Bij hoogwater in 2012 werden omwonenden bij Woltersum uit voorzorg geëvacueerd. De kade wordt versneld verstevigd. De damwanden worden vervangen, speciale klei moet de dijk sterker maken en de berm wordt aan de landkant breder.
De Eemskanaalkade is niet overal stevig genoeg. Bij hoogwater in 2012 werden omwonenden bij Woltersum uit voorzorg geëvacueerd.
Versterking Eemskanaalkade
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/groningen/eemskanaalkade_damwanden.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Versterking van de kade.
Tot 2018
Foto van aanbrengen klei Eemskanaalkade
De kade wordt daarom versneld versterkt met nieuwe damwanden en een stevige kleilaag. En de berm wordt aan de landkant breder.

We werken aan ons water

Foto van blauwalg in een recreatieplas

Blauwalg in zwemwater

Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt.

is ieder jaar weer een plaag:
Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt. Oplossing: diverse maatregelen moeten blauwalgen beperken, bijvoorbeeld door luchtmenginstallaties, mengers en pompen te plaatsen.
Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt.
Blauwalg in zwemwater
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/blauwalg.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Diverse maatregelen
Foto: recreanten op een strand langs een plas
Diverse maatregelen moeten blauwalgen beperken, bijvoorbeeld door luchtmenginstallaties, mengers en pompen te plaatsen.

We werken aan ons water

Foto vande rioolzuiveringsinstallatie in Zwolle

Energiefabriek Zwolle

De Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt een Energiefabriek, en is daarmee geheel zelfvoorzienend in energieverbruik.

De waterzuivering gaat biogas leveren:
Het is duur om slib te verwerken dat overblijft als je water zuivert. Door er biogas uit te winnen, levert het slib juist geld op. En groene energie. Oplossing: Waterschap Groot Salland haalt meer biogas uit het slib. Het gas houdt de waterzuivering draaiend. Er blijft zelfs nog duurzame energie over.
De Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt een Energiefabriek, en is daarmee geheel zelfvoorzienend in energieverbruik.
Energiefabriek Zwolle
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/zwolle_energiefabriek_voor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Energiefabriek
T/m voorjaar 2018
Infographic die toont dat uit poep via het riool weer energie kan worden gewonnen in de vrom van biogas waarop bijvoorbeeld gekookt kan worden
Door de bouw van een ‘tweetrapsgisting’ voor rioolslib wekt het zelfs meer energie op dan het zelf verbruikt. Het ‘te veel’ aan energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

We werken aan ons water

Hondjes spelen in de geleenbeek

Geleenbeekdal

De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.

De beek mag weer meanderen:
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laat te wensen over. Oplossing: De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.
Geleenbeekdal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/geleenbeek_hondjes.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Beekherstel
De komende jaren
Geleenbeek meandert door nieuw aangelegd landschap
De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.

We werken aan ons water

Luchtfoto van een deel van het gebied Volkerak-Zoommeer door Aeroview in opdracht van waterschap Brabantse Delta

Volkerak Zoommeer

Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen.

houden water vast in geval van nood:
Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen. In het Volkerak en het Zoommeer kan 200 miljoen m³ rivierwater tijdelijk worden opgevangen. Dat is naar schatting eens in de 1400 jaar nodig.
Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen.
Volkerak en Zoommeer
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/volkerakzoommeer_aeroview.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Waterberging in het Volkerak Zoommeer
Infographic van de regio Volkerak-Zommeer
Er kan hier 200 miljoen m³ rivierwater tijdelijk worden opgevangen. Dat is naar schatting eens in de 1400 jaar nodig.

We werken aan ons water

Werkzaamheden aan de dijk tussen Breskens en Groede

Waterdunen

De kust tussen Breskens en Groede is te zwak om een superstorm te kunnen doorstaan. Versteviging aan de zeekant kan niet, door de sterke stroming.

beschermt de kust bij Breskens en zorgt voor nieuwe recreatie:
De kust tussen Breskens en Groede is te zwak om een superstorm te kunnen doorstaan. Versteviging aan de zeekant kan niet, door de sterke stroming.
De kust tussen Breskens en Groede is te zwak om een superstorm te kunnen doorstaan. Versteviging aan de zeekant kan niet, door de sterke stroming.
Waterdunen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zeeland/zeeland-westdunen-voor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Sterkere kust landinwaarts.
abc
Landinwaarts komt een nieuw, sterk duingebied, gemaakt van stevige klei en zand. Tegelijk komt er een nieuw natuur- en recreatiegebied.

We werken aan ons water

Moeder schenkt kind water in vanuit het tappunt bij de Scheveningse watertoren

Drink Ons Water uit de kraan

Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa.

bij 1 van de tappunten:
bij 1 van de tappunten.
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa.
Drink Ons Water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/tappunten/dunea-openbare-tapkraan_a.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tappunten
Meisje met Dunea drinkbeker
Dunea heeft al sinds jaar en dag openbare tapkranen staan op plaatsen waar in de directe omgeving geen drinkwater voor handen is, zoals bijvoorbeeld in de duinen of stadsparken.

We werken aan ons water

Vrouw tapt water op de officiële opening van het tappunt in Meerkerk

Drink Ons Water uit de kraan

Nederland heeft misschien wel het beste kraanwater ter wereld. Dat komt onder andere doordat kraanwater zelfs aan strengere eisen moet voldoen dan flessenwater.

bij 1 van de tappunten:
bij 1 van de tappunten.
Nederland heeft misschien wel het beste kraanwater ter wereld. Dat komt onder andere doordat kraanwater zelfs aan strengere eisen moet voldoen dan flessenwater.
Drink Ons Water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/tappunten/oasen_opening-tappunt-meerkerk1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tappunten
Wielrenners tappen water in Leerdam
De tappunten zijn speciaal ingericht voor het vullen van bidons en flessen met kraanwater. Dat is goed voor het milieu en daarnaast ook makkelijk voor bezoekers.

We werken aan ons water

werk aan de Grensmaas bij Geule

Grensmaas

De Maas is in het grensgebied met België kwetsbaar voor overstromingen. Zeker nu het klimaat verandert en het vaker extreem regent.

wordt minder kwetsbaar voor overstromingen:
De Maas is in het grensgebied met België kwetsbaar voor overstromingen. Zeker nu het klimaat verandert en het vaker extreem regent. Oplossing: rivierverruiming.
De Maas is in het grensgebied met België kwetsbaar voor overstromingen. Zeker nu het klimaat verandert en het vaker extreem regent.
De Grensmaas
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/grensmaas1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Rivierverruiming
Tot en met 2024
werk aan de Grensmaas bij Geule
Het grind langs de oever wordt gewonnen. De rivier krijgt meer ruimte, onder meer door de uiterwaarden uit te gegraven. Die grond vult weer de grindgaten.

We werken aan ons water

Jonge kanoër maakt zich op om de wildwaterkanobaan op te varen

Vechtpark Hardenberg

De Vecht kan na hevige regenval het water niet goed afvoeren, met kans op overstromingen. En de band tussen Hardenberg en de rivier kan veel beter.

wordt weer een echte stad aan de rivier:
De Vecht kan na hevige regenval in het achterland het water niet goed afvoeren. daardoor ontstaan overstromingen. Oplossing: de rivier krijgt meer ruimte. Dat is ook goed voor recreatie en natuur. De Vecht en het centrum van Hardenberg worden meer bij elkaar betrokken.
De Vecht kan na hevige regenval het water niet goed afvoeren, met kans op overstromingen. En de band tussen Hardenberg en de rivier kan veel beter.
Hardenberg
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/hardenberg_vecht2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vechtpark
De komende jaren
Luchtfoto van het Vechtpark Hardenberg in aanleg
In Vechtpark Hardenberg krijgt recreatie volop de ruimte. Zo is er een wildwater- kanobaan aangelegd. En indien nodig, wordt in het park hoogwater opgevangen.

We werken aan ons water

Kraanmachinist schudt zand uit zijn schoen in de Maas

Bosscherveld

Het Bosscherveld is een eiland in de Maas aan de Noordkant van Maastricht. De rivier heeft hier meer ruimte nodig bij hoogwater.

Hier krijgt de Maas meer ruimte:
De Maas is in het grensgebied met België kwetsbaar voor overstromingen. Zeker nu het klimaat verandert en het vaker extreem regent. Oplossing: rivierverruiming.
Het Bosscherveld is een eiland in de Maas aan de Noordkant van Maastricht. De rivier heeft hier meer ruimte nodig bij hoogwater.
Bosscherveld
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/grensmaas_bosscherveld_voor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Rivierverruiming
Tot en met 2018
Het Bosscherveld
Grind wordt gewonnen en deels vervangen door aarde. Bosscherveld wordt na oplevering een waterpark met geulen, droge gebiedjes, wandel -en fietspaden.

We werken aan ons water

IJsseldelta ten zuiden van Kampen tijdens hoog water

IJsseldelta

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland.

wordt veiliger:
Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland.
Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland.
De IJsseldelta
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/rws/ruimte-voor-de-rivier/ijsseldelta1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: De IJssel krijgt meer ruimte.
Tot en met 2022
Kaart van het gebied met daarop de geplande werkzaamheden. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier
De rivierbedding wordt verlaagd. En ten zuiden van Kampen komt een nieuwe hoogwatergeul, het Reevediep, die het water snel kan afvoeren.

We werken aan ons water

Starthandeling van de aanleg van het Mallegatpark op 16 maart 2015

Getijdenparken Rotterdam

Steile oevers langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg zijn ongunstig voor vissen, omdat ze er geen beschutting vinden. Ook zijn de oevers kwetsbaarder.

geven de natuur meer kans:
Steile oevers langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg zijn ongunstig voor vissen, omdat ze er geen beschutting vinden. Ook zijn de oevers kwetsbaarder bij een hevige storm. Door getijdenparken aan te leggen, krijgen de vissen betere schuilplekken en het water wordt schoner dankzij meer groen op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg.
Steile oevers langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg zijn ongunstig voor vissen, omdat ze er geen beschutting vinden. Ook zijn de oevers kwetsbaarder.
Getijdenparken Rotterdam
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/getijdenpark-mallegatpark.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Getijdenparken
Tot en met 2025
Artist Impression van de Groene Poort
Dankzij de parken met eb en vloed krijgen de vissen betere schuilplekken. Het water wordt schoner en de oevers zijn beter bestand tegen stormen.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de Kampereilanden

Waterveiligheid Kampereilanden

Het Kampereiland is een kwetsbaar gebied voor overstroming vanuit de IJssel of het Zwarte Meer.

worden waterbewuster:
De dijken voldoen niet aan de nieuwste veiligheidsnormen. De waterveiligheid van de Kampereilanden vraagt om een bredere oplossing dan dijkverhoging.
Het Kampereiland is een kwetsbaar gebied voor overstroming vanuit de IJssel of het Zwarte Meer.
Kampereilanden
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/kampereilanden_voorkant.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Meerlaagsveiligheid
2018 uitvoering van de werkzaamheden
Tekening van de Kampereilanden waarop aangegeven waar de dijken moeten worden versterkt
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft samen met overheden, belangenorganisaties en inwoners maatregelen besproken om de buitenpolders van Kampereiland te versterken.

We werken aan ons water

Fietsters staan stil op een dijk in de landerijen buiten de stad Zwolle

Stadsdijken Zwolle (HWBP)

Waar water is, zijn ook dijken. Ook dwars door de stad. Zorgen voor veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle.

zijn niet stevig genoeg
Waar water is, zijn ook dijken. Ook dwars door de stad. Zorgen voor veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle.
Waar water is, zijn ook dijken. Ook dwars door de stad. Zorgen voor veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle.
Stadsdijken Zwolle
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/stadsdijken_zwolle_fietser.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking in overleg
Uiterlijk 2024 klaar
Luchtfoto van de wijk Holtenbroek gezien vanuit zuidelijke richting, met duidelijk zichtbaar het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater
Samen met bedrijven, bewoners en overheden onderzoekt waterschap Drents Overijsselse Delta de beste manier om dit aan te pakken.

We werken aan ons water

Alblasserwaardse dijk

Alblasserwaard-Vijfherenlanden

De dijken in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden moeten sterker worden gemaakt. Maar er staan nu huizen op en langs de dijk.

De dijken in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden moeten sterker worden gemaakt. Ma
De dijken in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden moeten sterker worden gemaakt. Maar er staan nu huizen op en langs de dijk.
De dijken in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden moeten sterker worden gemaakt. Maar er staan nu huizen op en langs de dijk.
We werken aan ons water - Alblasserwaard Vijfherenlanden
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/test-a5h.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Onderzoeken hoe de dijkversterking het beste kan.

De onderzoeksfase duurt 2 jaar.
Alblasserwaardsedijk gespiegeld
Samen met betrokkenen onderzoeken we hoe we dit het beste kunnen doen. Waarbij we met iedereen rekening proberen te houden, maar waar veiligheid voorop staat.

We werken aan ons water

Sluisje in de nu nog rechtgetrokken Astense Aa met snel wegstromend water

Astense Aa

De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.

moet het water beter vasthouden. #onswater
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
Beekherstel Astense Aa
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/astense-aa.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Beekherstel
T/m 2019
kaart van het projectgebied
Bochten in de beek houden het water langer vast. Zo is er voldoende water voor de landbouw en meer leefgebied voor planten en dieren.

We werken aan ons water

Kikkervisjes onder een waterlelieblad in het Nieuwe Rijpmakanaal

Beeldschoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.

In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te hou
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te houden. En dat is te zien. Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de ecologische waterkwaliteit in beide provincies.
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.
Beeldschoon water
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/nieuwe-rijpmakanaal--kikkervisjes.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Fotoproject
Tot en met 2016
Een zeilschip passeert de Emmabrug in Groningen met aan de onderkant een reclameposter voor Beeldschoon Water
Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in beide provincies.

We werken aan ons water

NS Plein Tilburg tijdens de aanleg van de eerste blauwe ader

Blauwe ader Tilburg

Als er een stevige regenbui valt, ontstaat er wateroverlast in de binnenstad van Tilburg. Het water kan nergens heen, omdat er geen singels of grachten zijn.

zorgen voor wateropvang onder de stad:
Als er een stevige regenbui valt, ontstaat er wateroverlast in de binnenstad van Tilburg.Het water kan nergens heen, omdat er geen singels of grachten zijn. Een stelsel van ondergrondse grachten en waterbergingen, de blauwe aders, vangen het regenwater op en zorgen dat het gecontroleerd wegloopt.
Als er een stevige regenbui valt, ontstaat er wateroverlast in de binnenstad van Tilburg. Het water kan nergens heen, omdat er geen singels of grachten zijn.
Blauwe aders Tilburg
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/blauwe-ader-tilburg-1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Ondergrondse waterberging
Tot en met 2030
NS Plein Tilburg na afronding aanleg eerste blauwe ader. Alleeen het verse zand opo de parkeerplaats laat nog zien dat er gewerkt is.
Een stelsel van ondergrondse grachten en waterbergingen, de blauwe aders, vangen het regenwater op en zorgen dat het gecontroleerd wegloopt.

We werken aan ons water

Geveltuin

Buurtnatuurfonds en Buurtwaterfonds

Ons klimaat verandert, dat is een feit. Is dit te stoppen? Nee, maar we kunnen er wel samen ons best voor doen om in onze buurt maatregelen te treffen.

Ons klimaat verandert, dat is een feit. Is dit te stoppen? Nee, maar we kunnen e
Ons klimaat verandert, dat is een feit. Is dit te stoppen? Nee, maar we kunnen er wel samen ons best voor doen om in onze buurt maatregelen te treffen.
Ons klimaat verandert, dat is een feit. Is dit te stoppen? Nee, maar we kunnen er wel samen ons best voor doen om in onze buurt maatregelen te treffen.
We werken aan ons water - Buurtnatuurfonds en Buurtwaterfonds
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/geveltuin.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Subsidie voor buurtnatuur en buurtwater
Regeling loop t/m 2019
Buren planten groen aan
Het buurtnatuur- en Buurtwaterfonds stimuleert kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd.

We werken aan ons water

Uitgedroogde hoogveenvlakte

De Groote Peel

Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.

Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag,
Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.
Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.
We werken aan ons water - De Groote Peel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/de-groote-peel-foto-1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Ander peilbeheer
Tot en met 2018
ven in de Groote Peel met daarin een waterhoogtemeter
Door kaden en stuwen aan te leggen, blijft het water langer in het gebied staan. Daardoor kan het veen zich herstellen.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Waarbij ook ruimte is voor innovatie en toerisme.

De Afsluitdijk is toe aan een flinke opknapbeurt:
De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Oplossing: De dijk wordt versterkt en de sluizen worden aangepast. Daarnaast komt er meer ruimte voor recreatie en voor nieuwe duurzame projecten.
De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Waarbij ook ruimte is voor innovatie en toerisme.
De Nieuwe Afsluitdijk
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/afsluitdijk_luchtfoto.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking en nieuwe initiatieven
De komende jaren
Foto: kanoers aan de voet van de Afsluitdijk
De dijk wordt versterkt en de sluizen worden aangepast. Daarnaast komt er meer ruimte voor recreatie en voor nieuwe duurzame projecten.

We werken aan ons water

Foto van de demosite van buiten

Medicijnresten opvangen

Medicijnresten belanden via ontlasting in het afvalwater. Het is duur en lastig om ze eruit te filteren en vaak lukt dat onvoldoende.

Sneek filtert medicijnresten uit afvalwater:
Medicijnresten belanden via ontlasting in het afvalwater. Het is duur en lastig om ze eruit te filteren en vaak lukt dat onvoldoende. In Sneek pakken ze het anders aan.
Medicijnresten belanden via ontlasting in het afvalwater. Het is duur en lastig om ze eruit te filteren en vaak lukt dat onvoldoende.
Medicijnresten opvangen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/demosite_sneek1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Scheiden aan de bron
Vanaf september 2014
Foto binnenkant demosite
Op een testsite bij het ziekenhuis in Sneek wordt onderzocht hoe medicijnresten kunnen worden gescheiden voor ze in het riool belanden.

We werken aan ons water

de ijssel

Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)

De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de Sallandse bewoners tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder.

De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de Sallandse bewoners tegen water vanui
De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de Sallandse bewoners tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder.
De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de Sallandse bewoners tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder.
We werken aan ons water - Dijkversterking IJsseldijk
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/foto-ijssel-1110-bij-640.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
tot 2026
ijssel bij wijhe
We versterken de dijk tussen Zwolle en Olst, zodat deze ook voor de toekomst voldoende veilig is.

We werken aan ons water

Tappunt van PWN

Drink Ons Water uit de kraan

Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa.

en vul je fles bij 1 van de tappunten:
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa. Vul je fles onderweg bij 1 van de tappunten
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa.
Drink Ons Water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/tappunten/pwn_jeroen-met-tappunt_3.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tappunten
Scholieren van het Carolus Clusius College bij hun tappunt. Foto: Paul Vreeken
Er zijn nu 26 openbare drinkwatertappunten in Noord-Holland. Op verzoek plaatst PWN tappunten bij bedrijven of instellingen waarbij onderhoud en controle bij de prijs zijn inbegrepen.

We werken aan ons water

kinderen onderzoeken riool

Educatiepakket De Poepfabriek

Wat gebeurt er met je poep en plas als je het door de wc spoelt? Via het interactieve lesavontuur ‘De Poepfabriek’ komen leerlingen van groep 7 en 8 erachter.

Wat gebeurt er met je poep en plas als je het door de wc spoelt? Via het interac
Wat gebeurt er met je poep en plas als je het door de wc spoelt? Via het interactieve lesavontuur ‘De Poepfabriek’ komen leerlingen van groep 7 en 8 erachter.
Wat gebeurt er met je poep en plas als je het door de wc spoelt? Via het interactieve lesavontuur ‘De Poepfabriek’ komen leerlingen van groep 7 en 8 erachter.
We werken aan ons water - Educatiepakket De Poepfabriek
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/kinderen-onderzoeken-het-riool.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Educatiepakket
Doorlopend
kinderen lozen water in put
Leerlingen worden experts in het zuiveren van rioolwater, maar ook in het winnen van stoffen uit afvalwater.

We werken aan ons water

Energiefabriek Hengelo

Energiefabriek Hengelo

Water zuiveren hoeft geen energie te kosten, maar kan zelfs energie opleveren.

Water zuiveren hoeft geen energie te kosten, maar kan zelfs energie opleveren.
Water zuiveren hoeft geen energie te kosten, maar kan zelfs energie opleveren.
Water zuiveren hoeft geen energie te kosten, maar kan zelfs energie opleveren.
We werken aan ons water - Energiefabriek Hengelo
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/energiefabriek-hengelo.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Energiefabriek
Tot en met 2019
Energiefabriek Hengelo
Als de Energiefabriek op volle sterkte draait, wordt jaarlijks 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd voor het zuiveren van afvalwater op de rwzi en teruglevering aan het elektriciteitsnet.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de waterzuiveringsinstallatie in Olburgen

Energiefabriek Olburgen

Afvalwater zuiveren kost geld en energie. In de waterzuivering in Olburgen krijgt afvalwater een nieuwe toekomst door er energie en grondstoffen uit te winnen.

Afvalwater zuiveren is duur. Het kan ook anders:
Afvalwater zuiveren kost geld en energie. In Duiven en Olburgen krijgt afvalwater een nieuwe toekomst door er energie en grondstoffen uit te winnen. Afval bestaat net als alles uit grondstoffen. Als we die grondstoffen uit ons afvalwater halen en hergebruiken leidt dat tot duurzame productie. En het levert geld op.
Afvalwater zuiveren kost geld en energie. In de waterzuivering in Olburgen krijgt afvalwater een nieuwe toekomst door er energie en grondstoffen uit te winnen.
Energiefabriek Olburgen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/gelderlandolburgen.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vergisting
Doorlopend
Infographic die toont dat uit poep via het riool weer energie kan worden gewonnen in de vrom van biogas waarop bijvoorbeeld gekookt kan worden
Afval bestaat net als alles uit grondstoffen. Als we die grondstoffen uit ons afvalwater halen en hergebruiken leidt dat tot duurzame productie. En het levert geld op.

We werken aan ons water

Foto: werk aan de Esscher Stroom in het gebied Halsche Beemden

Essche Stroom

De Essche Stroom is in de jaren '60 gekanaliseerd voor de landbouw. Daardoor kon de beek grillig zijn bij hoogwater en zag ze er onaantrekkelijk uit.

De Essche Stroom mag hier weer meanderen:
De Essche Stroom is in de jaren '60 gekanaliseerd ten behoeve van de landbouw. Dit gaat ten kosten van de waterkwaliteit en beleving. Oplossing: De beek krijgt weer een meanderende loop, zoals hier in het gebied Halsche Beemden. Beter voor het landschap, de waterkwaliteit en de wateropvang.
De Essche Stroom is in de jaren '60 gekanaliseerd voor de landbouw. Daardoor kon de beek grillig zijn bij hoogwater en zag ze er onaantrekkelijk uit.
Essche Stroom
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/halsche_beemden_werk.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Beekherstel
Foto: de Esscher Stroom in de Halsche Beemden.
Het dal van de Essche Stroom wordt tussen Oisterwijk en Halder natuurlijker en robuuster ingericht met meanders, vispassage en ruimte voor waterberging.

We werken aan ons water

De rechtgetrokken beek

Graafsche Raam

Deze beek is door de jaren heen rechtgetrokken. Daardoor is de kwaliteit verslechterd. Er is niet genoeg ruimte voor recreatie, natuur en waterberging.

Deze beek is door de jaren heen rechtgetrokken. Daardoor is de kwaliteit verslec
Deze beek is door de jaren heen rechtgetrokken. Daardoor is de kwaliteit verslechterd. Er is niet genoeg ruimte voor recreatie, natuur en waterberging.
Deze beek is door de jaren heen rechtgetrokken. Daardoor is de kwaliteit verslechterd. Er is niet genoeg ruimte voor recreatie, natuur en waterberging.
We werken aan ons water - Graafsche Raam
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/beekherstel-graafsche-raam-foto-1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Beekherstel
Vanaf oktober 2019 opstellen concrete projectplannen en uitvoering
De rechtgetrokken beek
De beek wordt mooier in het landschap ingepast, waarbij meer ruimte komt voor recreatie, en ook voor waterberging. Ook zal de visstand verbeteren.

We werken aan ons water

Toeristen zetten elkaar op de foto bij Tolkamer

Internationale samenwerking

De Rijn trekt zich niets aan van landsgrenzen. Een dijkdoorbraak net over de grens in Duitsland geeft overstromingen tot aan Zwolle.

. De Rijn trekt zich niets aan van landsgrenzen:
De Rijn trekt zich niets aan van landsgrenzen. Een dijkdoorbraak net over de grens in Duitsland geeft overstromingen tot aan Zwolle. Oplossing: Waterschap Rijn en IJssel en het Duitse Deichverband beheren samen de grensoverschrijdende dijkring 48. Internationale samenwerking is hier een cruciale factor voor onze waterveiligheid.
De Rijn trekt zich niets aan van landsgrenzen. Een dijkdoorbraak net over de grens in Duitsland geeft overstromingen tot aan Zwolle.
Internationale samenwerking
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/gelderland_tolkamer.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Internationale samenwerking
Permanent
"Und so weiter" by Gouwenaar - Eigen werk (own photo). Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Und_so_weiter.jpg#mediaviewer/Bestand:Und_so_weiter.jpg
Waterschap Rijn en IJssel en het Duitse Deichverband beheren samen de grensoverschrijdende dijkring 48.

We werken aan ons water

Foto: Houtribdijk

Houtribdijk

De Houtribdijk, ook wel bekend als de Dijk Enkhuizen-Lelystad, voldoet niet aan de laatste veiligheidseisen.

De Houtribdijk wordt veiliger gemaakt:
De Houtribdijk, ook wel bekend als de Dijk Enkhuizen-Lelystad, voldoet niet aan de laatste veiligheidseisen. De dijk wordt over een lengte van 25 kilometer versterkt. Daardoor is de dijk straks bestand tegen alle soorten hoogwater en is de kans op doorbreken fors kleiner.
De Houtribdijk, ook wel bekend als de Dijk Enkhuizen-Lelystad, voldoet niet aan de laatste veiligheidseisen.
Houtribdijk
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/rws/hwbp/hwbp_houtribdijk2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
Tot medio 2020
Foto: Houtribdijk vanaf het water
De dijk wordt over een lengte van 25 kilometer versterkt. Zo is ze straks bestand tegen hoogwater en is de kans op doorbreken fors kleiner.

We werken aan ons water

Kristalbad

Kristalbad

Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd. Het filtert het water uit de rioolwaterzuivering op natuurlijke wijze.

Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd. Het filtert het water uit d
Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd. Het filtert het water uit de rioolwaterzuivering op natuurlijke wijze.
Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd. Het filtert het water uit de rioolwaterzuivering op natuurlijke wijze.
We werken aan ons water - Kristalbad
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/kristalbad.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Waterfilter
De komende jaren
Kristalbad
Daarnaast is het Kristalbad een bergingsgebied voor water (als gevolg van zware regenval), een ecologische verbindingszone en een recreatiegebied voor wandelaars en fietsers.

We werken aan ons water

Foto van een zwemmende muskusrat

Muskusratten vangen

Een muskusrat graaft gangen en holen in de dijk. Die wordt daardoor te zwak, en kan het onder druk van veel water begeven.

Een muskusrat graaft gangen en holen in de dijk. Die wordt daardoor te zwak, en
Een muskusrat graaft gangen en holen in de dijk. Die wordt daardoor te zwak, en kan het onder druk van veel water begeven.
Een muskusrat graaft gangen en holen in de dijk. Die wordt daardoor te zwak, en kan het onder druk van veel water begeven. Oplossing: de muskusratten worden gevangen. Dat gebeurt zo diervriendelijk mogelijk.
We werken aan ons water - Hier werken wij aan ons water
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/flevoland/flevoland_muskusrat1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vangen
Permanent
Foto: vangkooi voor muskusratten
De muskusratten worden gevangen. Het waterschap onderzoekt hoe dit kan zonder de dieren onnodig te laten lijden.

We werken aan ons water

Cultuurlanschap de Groote Beerze

Natte Natuurparels

Verdroging en stikstofuitstoot bedreigen de waardevolle natuur in en rond de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze.

Verdroging en stikstofuitstoot bedreigen de waardevolle natuur in en rond de laa
Verdroging en stikstofuitstoot bedreigen de waardevolle natuur in en rond de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze.
Verdroging en stikstofuitstoot bedreigen de waardevolle natuur in en rond de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze.
We werken aan ons water - Natte Natuurparels
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/groote-beerze_cultuurlandschap_1110x640_waterschap-de-dommel.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Integrale aanpak
tot 2021
Beekloop Reusel
Integrale aanpak met aandacht voor natuurherstel, waterkwaliteit, vasthouden van water in het gebied, ecologische verbinding en landschap.

We werken aan ons water

Nieuwe Drostendiep

Nieuw Drostendiep

Met het veranderende klimaat is het nodig om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en schoon water voor landbouw en natuur.

Met het veranderende klimaat is het nodig om ook in de toekomst te zorgen voor v
Met het veranderende klimaat is het nodig om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en schoon water voor landbouw en natuur.
Met het veranderende klimaat is het nodig om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en schoon water voor landbouw en natuur.
We werken aan ons water - Nieuwe Drostendiep
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/nieuwe-drostendiep.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Het nieuwe Drostendiep
De komende jaren
Nieuwe Drostendiep
Daarom werkt Waterschap Vechtstromen samen met partners aan het Nieuwe Drostendiep in Drenthe.

We werken aan ons water

De waterwinput in aanbouw

Noardburgum

Op veel plaatsen in de kustprovincies dringt zout water langzaam het grondwater binnen. Dat water is dan niet meer geschikt als drinkwater.

Deze slimme waterput gaat verzilting van drinkwater tegen:
Op veel plaatsen in de kustprovincies dringt zout water langzaam het grondwater binnen. Dat water is dan niet meer geschikt als drinkwater. Oplossing: een slimme waterwinput, die zoet en zout water gescheiden houdt.
Op veel plaatsen in de kustprovincies dringt zout water langzaam het grondwater binnen. Dat water is dan niet meer geschikt als drinkwater.
Waterput Noardburgum
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/noardburgum_voor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Slimme waterwinput
Openstelling van de waterwinput
Deze nieuwe put haalt zoetwater omhoog en brengt tegelijk het brakke water lager in de bodem. Zo blijft de drinkwaterproductie gegarandeerd.

We werken aan ons water

beekdal Tongelreep

Natuurherstel beekdalen Oude Strijper Aa en Tongelreep

Beekdalen, bos en vennen van Groote Heide/Leenderbos dreigen te verdrogen. Ook staat het kwetsbare gebied onder druk door stikstofuitstoot.

Beekdalen, bos en vennen van Groote Heide/Leenderbos dreigen te verdrogen. Ook s
Beekdalen, bos en vennen van Groote Heide/Leenderbos dreigen te verdrogen. Ook staat het kwetsbare gebied onder druk door stikstofuitstoot.
Beekdalen, bos en vennen van Groote Heide/Leenderbos dreigen te verdrogen. Ook staat het kwetsbare gebied onder druk door stikstofuitstoot.
We werken aan ons water - Natuurherstel beekdalen Oude Strijper Aa en Tongelreep
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/tongelreep_1110x640_waterschap-de-dommel.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Natuurherstel in beekdalen
tot 2021
Beekdal Oude Strijper
Om waardevolle natuur te herstellen en behouden, gaat Waterschap De Dommel de beekdalen van de Oude Strijper Aa en Tongelreep herinrichten.

We werken aan ons water

Foto van plaatsnaambord Oude Willem

Oude Willem

De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw. Dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold.

Landbouw Oude Willem maakt plaats voor natuur:
De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw, maar dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold. Oplossing: waterafvoer vertragen.
De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw. Dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold.
Oude Willem
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/oude_willem_sluis.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Afvoer vertragen
T/m 2019
Foto: Sluis in het gebied Oude Willem
Het water in het gebied wordt geleidelijker afgevoerd naar de Vledder Aa. Dat houdt de grond vochtiger en zorgt dat de beek jaarrond wordt gevoed.

We werken aan ons water

De waterboezem in Park Lingezegen

Park Lingezegen

Park Lingezegen is een landschapspark van 1700 hectare in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur en water.

. Een prachtig natuurpark met waterberging:
Park Lingezegen is een landschapspark van 1700 hectare in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur en water. Er komt 28 hectare aan waterberging. Ook worden natuurvriendelijke oevers aangelegd; een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.
Park Lingezegen is een landschapspark van 1700 hectare in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur en water.
Park Lingezegen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/parklingezegen.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Waterberging
De komende jaren
waterberging in Park Lingezegen
Er komt 28 hectare aan waterberging. Ook worden natuurvriendelijke oevers aangelegd; een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.

We werken aan ons water

Reggedal

Reggedal

Samen met verschillende partijen werkt Vechtstromen aan een klimaatbestendige Regge. De rivier krijgt een meer natuurlijke inrichting over 11,5 kilometer.

Samen met verschillende partijen werkt Vechtstromen aan een klimaatbestendige Re
Samen met verschillende partijen werkt Vechtstromen aan een klimaatbestendige Regge. De rivier krijgt een meer natuurlijke inrichting over 11,5 kilometer.
Samen met verschillende partijen werkt Vechtstromen aan een klimaatbestendige Regge. De rivier krijgt een meer natuurlijke inrichting over 11,5 kilometer.
We werken aan ons water - Reggedal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/reggedal-1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Herstel van de rivierloop
De komende jaren
Reggedal 2
Naast een meer natuurlijke inrichting krijgt het gebied maar liefst 115 hectare nieuwe natuur en wordt de bevaarbaarheid van de Enterse Zomp ingepast.

We werken aan ons water

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek

De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel zorgen voor voldoende hoogwaterpeil en de doorstroom van voldoende (zoet) water naar de IJssel.

De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel zorg
De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel zorgen voor voldoende hoogwaterpeil en de doorstroom van voldoende (zoet) water naar de IJssel.
De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel zorgen voor voldoende hoogwaterpeil en de doorstroom van voldoende (zoet) water naar de IJssel.
We werken aan ons water - Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/utrecht/renovatie-stuwensemble-nederrijn-en-lek.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Renoveren
t/m 2021
Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek
Om ervoor te zorgen dat de stuwcomplexen hun taken veilig en betrouwbaar blijven uitvoeren, voeren we renovaties uit.

We werken aan ons water

Plaatje dat de werking van riothermiek uitlegt

Rioolwater verwarmt de school

Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.

Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie
Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.
Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.
We werken aan ons water - Rioolwater verwarmt de school
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/riothermieweb_grootmet_tekst.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Riothermie
Feestelijke menigte bij het starten van de werkzaamheden aan het riool
Riothermie is de naam van een techniek waarbij energie uit het riool wordt gehaald. Het Vellesan College is de eerste school in Nederland die hier gebruik van kan maken.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de rwzi in 's Hertogenbosch

Rwzi 's-Hertogenbosch

De rioolwaterzuivering (rwzi) in 's-Hertogenbosch is 45 jaar oud. Technisch is de installatie zo goed als op. Zuivering kan bovendien duurzamer.

wordt gerenoveerd:
De zuivering in 's-Hertogenbosch is 45 jaar oud. Technisch is de installatie zo goed als op. Oplossing: renovatie
De rioolwaterzuivering (rwzi) in 's-Hertogenbosch is 45 jaar oud. Technisch is de installatie zo goed als op. Zuivering kan bovendien duurzamer.
Waterzuivering 's Hertogenbosch
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/aamaas_rwzi2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Renovatie van de zuivering
Tot en met 2018
Detailfoto van de rwzi in 's Hertogenbosch
De zuivering kan zo aan de eisen voor schoon water blijven voldoen en groene energie leveren aan Heineken en de afvalstoffendienst.

We werken aan ons water

Foto: schip op het Prinses Margrioetkanaal ten noorden van Lemmer

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen.

De kanalen hier worden dieper en breder:
De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen. Oplossing: De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.
De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen.
Vaarweg Lemmer-Delfzijl
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/prmargrietkanaalgrou2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Verdieping en verbreding
De komende jaren
Foto: schip op het Prinses Margrioetkanaal ten noorden van Lemmer
De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.

We werken aan ons water

Foto: schapen op de Waddenzeedijk op Ameland

Waddenzeedijk Ameland

Uit onderzoek is gebleken dat de dijk langs de Waddenzee op Ameland over ruim 16 kilometer niet stevig genoeg is om een extreem zware storm te doorstaan.

De dijk wordt verhoogd en verstevigd:
Uit onderzoek is gebleken dat de dijk langs de Waddenzee op Ameland over ruim 16 kilometer niet stevig genoeg is om een extreem zware storm te doorstaan. Oplossing: De bekleding van de dijk wordt versterkt en de dijk wordt met gemiddeld 35 cm verhoogd.
Uit onderzoek is gebleken dat de dijk langs de Waddenzee op Ameland over ruim 16 kilometer niet stevig genoeg is om een extreem zware storm te doorstaan.
Waddenzeedijk Ameland
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/fryslan_dijk_ameland2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking en verhoging
Tot en met 2017
Foto: Waddenzeedijk op Ameland
De bekleding van de dijk wordt versterkt en de dijk wordt met gemiddeld 35 cm verhoogd.

We werken aan ons water

Waddenzeedijk Texel met grazende schapen

Waddenzeedijk Texel

De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog, stabiel of sterk genoeg.

is niet bestand tegen een hogere zeespiegel:
De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Oplossing: dijkversterking. Per stuk van de dijk wordt gekeken wat de beste oplossing is. Bij de Prins Hendrikdijk wordt aan de zeekant een zandwal aangelegd. Ook de gemalen worden vervangen.
De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog, stabiel of sterk genoeg.
De Waddenzeedijk op Texel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/texel-waddenzeedijk-2_hhnk.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
Tot en met 2019
Waddenzeedijk Texel met resten sneeuw
Per stuk dijk wordt gekeken wat de beste oplossing is. Bij de Prins Hendrikdijk wordt aan de zeekant een zandwal aangelegd. Ook gemalen worden vervangen.

We werken aan ons water

Schets van het watergemaal De Broekhuizen in Dalfsen

Watergemaal de Broekhuizen

Het waterbeheer in de regio Hassel-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Denk daarbij aan het terugdringen van wateroverlast of verdroging.

Het waterbeheer in de regio Hassel-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet niet meer aan de
Het waterbeheer in de regio Hassel-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Denk daarbij aan het terugdringen van wateroverlast of verdroging.
Het waterbeheer in de regio Hassel-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Denk daarbij aan het terugdringen van wateroverlast of verdroging.
We werken aan ons water - Watergemaal de Broekhuizen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/gemaal-de-broekhuizen_impressie-1_1110-bij-640.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Nieuw watergemaal bouwen
tot en met eind 2018
Schets zijkant watergemaal De Broekhuizen in Dalfsen
Het Waterschap Drentse Overijsselse Delta bouwt een nieuw watergemaal. Een gemaal dat niet alleen functioneel en doelmatig is, maar ook herkenhaar aantrekkelijk en passend in de omgeving.

We werken aan ons water

Grote machines drijven een metalen buis de grond in

Waterleiding naar Texel

De drinkwaterleiding naar Texel ligt dicht onder de bodem van de Waddenzee. Dat maakt de leiding kwetsbaar voor de werking van het getij.

komt op tientallen meters diepte:
De drinkwaterleiding naar Texel ligt dicht onder de bodem van de Waddenzee. Dat maakt de leiding kwetsbaar voor de werking van het getij. De nieuwe waterleiding komt 65 tot 85 meter onder NAP te liggen, ver onder het diepste punt van de Waddenzee. De leiding is dan niet meer gevoelig voor tij en zanderosie.
De drinkwaterleiding naar Texel ligt dicht onder de bodem van de Waddenzee. Dat maakt de leiding kwetsbaar voor de werking van het getij.
Nieuwe waterleiding naar Texel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/proefboringtexel1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Een nieuwe diepere leiding
Grote machines drijven een metalen buis de grond in
De nieuwe waterleiding komt 65 tot 85 meter onder NAP te liggen, ver onder het diepste punt van de Waddenzee. Ze is dan niet meer gevoelig voor tij en zanderosie.

We werken aan ons water

Graafmachines diepen het Wilhelminakanaal uit

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal is tussen Dongen en Tilburg niet diep en breed genoeg voor grotere binnenvaartschepen van de klasse IV.

wordt verbreed en verdiept:
Het Wilhelminakanaal is tussen Dongen en Tilburg niet diep en breed genoeg voor grotere binnenvaartschepen van de klasse IV. Bij Tilburg wordt het kanaal over 4 kilometer verbreed en verdiept. Ook komen er een nieuwe sluis en een zwaaikom waar schepen kunnen keren.
Het Wilhelminakanaal is tussen Dongen en Tilburg niet diep en breed genoeg voor grotere binnenvaartschepen van de klasse IV.
Het Wilhelminakanaal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/wilhelminakanaal1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Verbreding en verdieping
Het Wilhelminakanaal vanuit de lucht
Bij Tilburg wordt het kanaal over 6 kilometer verbreed en verdiept. Ook komen er een nieuwe sluis en een zwaaikom waar schepen kunnen keren.

We werken aan ons water

Fosvaatje

Fosfaatwinning

Fosfaat is belangrijk voor kunstmest, maar de fosfaatmijnen in de wereld raken leeg. Tegelijk spoelen we fosfaat uit onze ontlasting door de wc.

De rioolwaterzuivering in Amsterdam-West haalt fosfaat uit afvalwater:
De rioolwaterzuivering in Amsterdam-West haalt fosfaat uit afvalwater. Dit wordt bewerkt tot struvietkorrels voor meststof.
Fosfaat is belangrijk voor kunstmest, maar de fosfaatmijnen in de wereld raken leeg. Tegelijk spoelen we fosfaat uit onze ontlasting door de wc.
Fosfaatwinning
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/fosfaat_fosvaatje.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Fosfaatwinning uit het riool
Fosvaatje struviet
De rioolwaterzuivering in Amsterdam-West haalt fosfaat uit afvalwater. Dit wordt bewerkt tot struvietkorrels voor meststof.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de Haringvlietsluizen. Bron: beeldbank RWS

Haringvlietsluizen

Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen.

laten straks meer vissen door:
Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen. Waterschap en waterbedrijf halen het zoetwater dan meer naar het oosten. Daarvoor moeten leidingen en innamepunten worden aangelegd.
Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen.
De Haringvlietsluizen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/kierbesluit_luchtfoto.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Andere innamepunten
Tot eind 2018
Kaart van het Haringvliet met alle maatregelen
Waterschap en waterbedrijf halen het zoetwater dan meer naar het oosten. Daarvoor moeten leidingen en innamepunten worden aangelegd.

We werken aan ons water

Foto: rwzi Zuidoostbeemster

Hergebruik toiletpapier

Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.

:
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld. Oplossing: fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.
Hergebruik van toiletpapier
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/noordholland_rwzibeemster1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Filters plaatsen
Foto: rwzi Zuidoostbeemster
fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.

We werken aan ons water

Foto: Beatrixsluizen

Prinses Beatrixsluizen

Steeds grotere binnenvaartschepen varen via het Lekkanaal bij Nieuwegein. Daardoor dreigt de Prinses Beatrixsluis uit 1938 een knelpunt te worden.

worden geschikt gemaakt voor grotere vrachtschepen:
Steeds grotere binnenvaartschepen varen via het Lekkanaal bij Nieuwegein. Daardoor dreigt de Prinses Beatrixsluis uit 1938 een knelpunt te worden. Oplossing: Een derde sluiskolk moet het doorvaren versnellen. Ook wordt het Lekkanaal verbreed, waardoor er ruimte ontstaat voor meer ligplaatsen.
Steeds grotere binnenvaartschepen varen via het Lekkanaal bij Nieuwegein. Daardoor dreigt de Prinses Beatrixsluis uit 1938 een knelpunt te worden.
De Prinses Beatrixsluizen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/utrecht/utrechtwerkbeatrixsluisvoor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Een extra sluiskolk
Tot en met 2020
Foto van de Beatrixsluizen
Een derde sluiskolk moet het doorvaren versnellen. Ook wordt het Lekkanaal verbreed, waardoor er ruimte ontstaat voor meer ligplaatsen.

We werken aan ons water

Foto van bootjes op de Vecht bij Ommen

Vechtoevers Ommen

De rivier de Vecht is bij Ommen het smalst. Bij hevige regenval ontstaan daarom overstromingen in de stad en omgeving.

houdt straks droge voeten:
De rivier de Vecht is bij Ommen het smalst. Bij hevige regenval ontstaan daarom overstromingen. Oplossing: de rivier krijgt meer ruimte. Dat is ook goed voor recreatie en natuur. De Vecht en het centrum van Ommen worden meer bij elkaar betrokken.
De rivier de Vecht is bij Ommen het smalst. Bij hevige regenval ontstaan daarom overstromingen in de stad en omgeving.
Ommen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/ommen_vecht1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Meer ruimte voor de rivier
Tot en met 2018
Luchtfoto van Ommen, doorsneden door de Vecht
De rivier krijgt meer ruimte. Dat is ook goed voor recreatie en natuur. De Vecht en het centrum van Ommen worden meer bij elkaar betrokken.

We werken aan ons water

Landmeter op de Lekdijk

Lekdijk KIS

KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg.

wordt sterker:
KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg. Verbetering is ingrijpend, er zijn in Nieuw-Lekkerkerk huizen voor gesloopt. Oplossing: dijkverbetering
KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg.
Lekdijk KIS
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/hwbp_lekdijk1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkverbetering
Tot medio 2018
De Lekdijk
De dijk wordt steviger en waar nodig ook hoger en/of breder. Bij Streefkerk wordt de dijk geschikt gemaakt voor woningbouw.

We werken aan ons water

Hoogwater in de Groote Molenbeek in april 2014

Groote Molenbeek

De kwaliteit van de Groote Molenbeek tussen Horst en de spoorlijn Venlo-Nijmegen kan beter. En kansen voor de omgeving worden onvoldoende benut.

mag weer meanderen:
De kwaliteit van de Groote Molenbeek tussen Horst en de spoorlijn Venlo-Nijmegen kan beter. En kansen voor de omgeving worden onvoldoende benut. Oplossing: beekherstel in samenhang met initiatieven van belanghebbenden.
De kwaliteit van de Groote Molenbeek tussen Horst en de spoorlijn Venlo-Nijmegen kan beter. En kansen voor de omgeving worden onvoldoende benut.
De Groote Molenbeek
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/groote_molenbeek_luchtfoto_20140416.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Beekherstel
Oplevering 2018
Mensen op zp zoek naar wat er leeft in de Groote Molenbeek
De waterkwaliteit wordt verbeterd. Samen met omwonenden wordt ook gekeken waar meer kansen liggen, bijvoorbeeld voor recreatie.

We werken aan ons water

Luchtfoto van de rivier de Vecht buiten de oevers getreden bij Dalfsen, voorjaar 2014

Ruimte voor de Vecht

Ons klimaat verandert. Daardoor krijgt de rivier vaker hoogwater te verwerken. Binnen de bestaande bedding lukt dat niet, met overstromingen tot gevolg.

zorgt voor meer waterafvoer:
De rivier krijgt vaker hoogwater te verwerken. Binnen de bestaande bedding lukt dat niet. Oplossing: meer ruimte voor de rivier.
Ons klimaat verandert. Daardoor krijgt de rivier vaker hoogwater te verwerken. Binnen de bestaande bedding lukt dat niet, met overstromingen tot gevolg.
Ruimte voor de Vecht
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/vecht_voor.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Meer ruimte voor de Vecht
De komende jaren
Luchtfoto: De Vecht krijgt bij Hardenberg meer ruimte.
Dat is goed voor de waterkwaliteit en voor de afvoer van hoogwater. Daarbij wordt het landschap mooier. Er ontstaat bovendien meer ruimte voor recreatie.

We werken aan ons water

Wielrenners halen water bij een WML-tappunt in Brunssum

Drink Ons Water uit de kraan

Met de WML-Watertap kun je met één druk op de knop overal gratis kraanwater tappen. Het is de oude dorpspomp in een nieuw jasje.

Haal Ons Water onderweg bij 1 van de tappunten:
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van topkwaliteit. Het behoort zelfs tot het beste van Europa. Haal Ons Water ondeerweg bij 1 van de tappunten.
Met de WML-Watertap kun je met één druk op de knop overal gratis kraanwater tappen. Het is de oude dorpspomp in een nieuw jasje.
Drink Ons Water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/tappunten/wmlwatertapbrunssum04lr.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tappunten
Scholieren bij een tappunt van WML
De realisatie van het watertappunt gebeurt in samenwerking met de Limburgse gemeenten. Er staan al tappunten op plaatsen verspreid door heel Limburg.

We werken aan ons water

Foto: traditionele stolpboerderij aan de Markermeerdijk

Markermeerdijk

Een groot deel van de dijken tussen Hoorn en Edam voldoet niet aan de eisen. Ze zijn niet stabiel genoeg, en soms ook te laag.

De dijk voldoet niet aan de veiligheidseisen:
De dijk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Omwonenden praten mee over een oplossing.
Een groot deel van de dijken tussen Hoorn en Edam voldoet niet aan de eisen. Ze zijn niet stabiel genoeg, en soms ook te laag. Oplossing: dijkversterking.
Markermeerdijk
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/rws/hwbp/hwbp_markermeerdijk1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Dijkversterking
Tot en met 2021
Foto: bloemen op de Markermeerdijk
De dijk is opgedeeld in 12 secties. Om functies als wonen, werken en recreëren zoveel mogelijk intact te laten, wordt per sectie de beste oplossing uitgewerkt.

We werken aan ons water

Artist Impression van de Maaswerken bij Wanssum

Ooijen Wanssum

De Maas is hier te smal om snel hoogwater af te voeren. Een oude Maasarm kan uitkomst bieden.

Hier komt de oude Maasarm weer in gebruik:
De Maas is hier te smal om voldoende water af te voeren als het peil hoog staat. De Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid.
De Maas is hier te smal om snel hoogwater af te voeren. Een oude Maasarm kan uitkomst bieden.
Ooijen Wanssum
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/ooijenwanssum1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Meer ruimte voor de Maas
Tot en met 2020
Artist Impression van de Maaswerken bij Wanssum
Vastgelegd is nu waar de Oude Maasarm wordt gereactiveerd. Er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen.

We werken aan ons water

Binnenvaartschip in de sluis van Limmel

Sluis Limmel

De keersluis in het Julianakanaal bij Limmel is te klein voor de huidige binnenvaartschepen. Dat belemmert de groei van het goederenvervoer over water.

wordt geschikt gemaakt voor moderne vrachtschepen:
De circa 80 jaar oude keerschutsluis Limmel bij Maastricht wordt vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. De Maasroute wordt mede dankzij de nieuwe keersluis beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen en is straks een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa.
De keersluis in het Julianakanaal bij Limmel is te klein voor de huidige binnenvaartschepen. Dat belemmert de groei van het goederenvervoer over water.
De sluis bij Limmel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/sluislimmel1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vervanging door een nieuwe en bredere sluis
Tot en met 2018
het sluizencomplex van Limmel vanuit de lucht
De Maasroute wordt daarmee beter bevaarbaar voor grotere schepen. De route is straks 1 van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa.

We werken aan ons water

Tekening van de piekberging niet in gebruik

Piekberging

Boezemgemalen zorgen dat een teveel aan water wordt weggepompt. Maar bij zeer hevige regenval kunnen de gemalen het niet aan.

moet een teveel aan regenwater opslaan:
Boezemgemalen zorgen dat een teveel aan water wordt weggepompt. Maar bij zeer hevige regenval kunnen de gemalen het niet aan. Oplossing: In de diepgelegen Haarlemmermeerpolder wordt een piekberging aangelegd, met een dijk eromheen, waar regenwater tijdelijk kan worden opgevangen.
Boezemgemalen zorgen dat een teveel aan water wordt weggepompt. Maar bij zeer hevige regenval kunnen de gemalen het niet aan.
Piekberging Kaag
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/piekberging1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Tijdelijke waterberging
Tot en met 2021
Tekening van de situatie bij opvang regen
In de diepgelegen Haarlemmermeerpolder wordt een piekberging aangelegd, met een dijk eromheen, waar regenwater tijdelijk kan worden opgevangen.

We werken aan ons water

Regenwaterbuffer

Regenbuffers

Bij hevige regenval in de heuvels van Zuid-en Midden-Limburg lopen dalen onder en spoelt waardevolle landbouwgrond weg.

slaan het teveel aan regen op om erosie te voorkomen:
Bij hevige regenval in de heuvels van Zuid-en Midden-Limburg lopen dalen onder en spoelt landbouwgrond weg. Oplossing: regenwaterbuffers.
Bij hevige regenval in de heuvels van Zuid-en Midden-Limburg lopen dalen onder en spoelt waardevolle landbouwgrond weg.
Regenwaterbuffers
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/regenwaterbuffers1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Regenwater opslaan
Aanleg regenwaterbuffer in de heuvels bij Epen
Waterbuffers op de hellingen voorkomen water- en modderoverlast in de dalen. Zo vermindert ook de erosie van landbouwgrond.

We werken aan ons water

De bouw van de AquaReUse waterzuivering bij Bleiswijk

Schoon gietwater voor tuinders

De steeds intensievere tuinbouw heeft een groeiende behoefte aan schoon water. Door teveel grondwater te gebruiken, ontstaan problemen.

door recyclen afvalwater:
De tuinbouw wordt steeds intensiever en heeft dus een groeiende behoefte aan schoon water. Dit hoeft geen drinkwaterkwaliteit te zijn. Oplossing: zuivering en hergebruik van afvalwater van de tuinders zelf.
De steeds intensievere tuinbouw heeft een groeiende behoefte aan schoon water. Door teveel grondwater te gebruiken, ontstaan problemen.
Schoon gietwater voor tuinders
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/aquareuse_2.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Ter plekke zuiveren van afvalwater
De bouw van de AquaReUse waterzuivering bij Bleiswijk, met op de achtergrond het tracee van de HSL
Afvalwater en regenwater van de tuinbouwbedrijven bij Bleiswijk wordt ter plekke verzameld, en gezuiverd tot gietkwaliteit.

We werken aan ons water

Foto: aanleg van een vispassage

Vispassages

Gemalen belemmeren de vrije doorgang voor (trek)vissen. Dat is nadelig voor een gevarieerde visstand, die belangrijk is voor een goede waterkwaliteit.

biedt vissen vrije doorgang bij het gemaal:
Gemalen belemmeren de vrije doorgang voor (trek)vissen. Dat is nadelig voor een gevarieerde visstand, die belangrijk is voor een goede ecologische waterkwaliteit. Oplossing: We leggen vispassages aan, bijvoorbeeld bij gemaal Halfweg (Amsterdam Westpoort) en Katwijk, en voeren ieder jaar onderzoeken uit naar de visstand.
Gemalen belemmeren de vrije doorgang voor (trek)vissen. Dat is nadelig voor een gevarieerde visstand, die belangrijk is voor een goede waterkwaliteit.
Vispassages
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/vis_vispassage.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vispassages
Foto: twee me3dewerkers van Hoogheemraadschap van Rijnland monitoren de visstand
Het Hoogheemraadschap van Rijnland legt een vispassage aan en voert ieder jaar onderzoeken uit naar de visstand.

We werken aan ons water

Vis wil omhoog

De vislift

Dijken en gemalen zijn een belemmering voor vissen. Zo kunnen palingen de binnenwateren maar moeilijk bereiken vanaf zee.

helpt vissen om gemalen te passeren:
Dijken en gemalen zijn een belemmering voor vissen. Zo kunnen palingen de binnenwateren maar moeilijk bereiken vanaf zee. Oplossing: Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de gemalen aangepast en een vislift ontwikkeld waarmee vissen naar hoger of lager gelegen water kunnen.
Dijken en gemalen zijn een belemmering voor vissen. Zo kunnen palingen de binnenwateren maar moeilijk bereiken vanaf zee.
De Vislift
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/vislift1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: Vislift
Vistunnel naar beneden
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de gemalen aangepast en een vislift ontwikkeld waarmee vissen naar hoger of lager gelegen water kunnen.

We werken aan ons water

Foto van de Zandmotor onder strakblauwe lucht

Zandmotor

Zand opspuiten om de kust te beschermen is duur. Ook kan het voor overlast zorgen op drukke stranden.

vult de kust geleidelijk aan met zand:
Er is een zandplaat opgespoten bij Monster. De stroming verdeelt het zand over de kust. Intussen is het een geliefde plek voor zeehonden en kitesurfers.
Zand opspuiten om de kust te beschermen is duur. Ook kan het voor overlast zorgen op drukke stranden.
De Zandmotor
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/zandmotor1.ashx
werkinuitvoering

We werken aan ons water

Oplossing: De stroming laten werken
De komende jaren
De zandmotor met op de achtergrond de kust van Den Haag en met recreanten op het strand
Er is een zandplaat opgespoten bij Monster. De stroming verdeelt het zand over de kust. Intussen is het een geliefde plek voor zeehonden en kitesurfers.

wie beheert ons water?

Wie beheert ons water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
wie beheert ons water?
/~/media/images/kaarten/wie-beheert-ons-water/beheer.ashx
werkinuitvoering

wie beheert ons water?

  • Rijk: zorgt voor landelijk waterbeheer, normen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en primaire waterkeringen. 
  • RWS: zorgt voor bescherming tegen hoogwater met dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, door rivieren meer ruimte te geven en door het monitoren van waterstanden en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. 
  • Hoogheemraadschap of waterschap: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water in de regio en zuiveren het afvalwater. 
  • Waterbedrijf: zorgt voor productie en distributie van drinkwater binnen het leveringsgebied.
  • Provincie: zorgt voor regionaal beleid, regionale waterkeringen, vergunningen voor grondwaterwinning. 
  • Gemeente: zorgt voor grondwaterbeheer in stedelijk gebied, afvoer van regen- en afvalwater via de riolering.

Vragen of meldingen over Ons Water? Ga naar meldpuntwater.nl